Preloader image

Sociale vaardigheidstraining

Deze groepstraining van 10 bijeenkomsten is geschikt voor kinderen vanaf 7 t/m 12 jaar en wordt in Bleiswijk en Waddinxveen gegeven.
De planning hiervan staat op de Facebook-event pagina.
Voorafgaand aan de training is er een informatie-avond voor ouders en een intakegesprek.
In de folder staan de onderwerpen die aan bod komen beschreven. Aanmelden kan d.m.v. het aanmeldingsformulier.
aanvraagformulier SoVa training
Folder Sova

Faalangstreductie-training

Deze training kan bij voldoende deelnemers in een groep gegeven worden. Meestal wordt er voor een individueel coachingstraject gekozen, aangezien er dan specifieker op de hulpvraag kan worden ingegaan en meer ‘op maat’ begeleid kan worden. In de folder staan de onderwerpen die aan bod kunnen komen beschreven. Aanmelden kan d.m.v. het aanmeldingsformulier.
Aanvraagformulier
Folder
snapje, plezier

Onze kernwaarden: Plezier, Praktisch, Effectief.

Brugklas-training

Deze groepstraining is bedoeld voor kinderen in groep 8 om een ‘steuntje in de rug te geven’ bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.
De brugklastraining bestaat uit 4 bijeenkomsten:
1 bijeenkomst voor de zomervakantie en 3 erna en wordt in Bleiswijk of Waddinxveen gegeven.
In de folder staan de onderwerpen die aan bod komen beschreven. Aanmelden kan d.m.v. een emailbericht via de contactpagina.
Folder

Training Hoogsensitief en weerbaar

Tijdens deze groepstraining voor hoogsensitieve kinderen (vanaf 9 t/m 16 jaar) komen de verschillende facetten van het hoogsensitief zijn aan bod in 8 bijeen-komsten. We geven de kinderen inzicht in de werking van hun zintuigen en denken na over hun kwaliteiten. Ook oefenen we hoe je om kunt gaan met overprikkeling en op welke manier je weerbaar kunt reageren in voor jou lastige situaties. De planning hiervan staat op deĀ Facebook-event pagina.
Voorafgaand aan de training is er een intakegesprek met ouder(s) en kind.

trainingbasisschool

Zoekt u training of coaching voor uw kind, neem dan contact op.